پاکت نامه

رسانه گرافیک: طراحی وچاپ پاکت نامه ، این نوع پاکت نامه

در سه سایز ارائه می شود پاکت نامه یا پاکت ملخی، پاکت A5 و پاکت A4

این دو سایز پاکت، سایزهایی رسمی و اداری محسوب می شوند. برای مراسلات میان ادارات و ارگان ها بهتر است از این دو سایز استفاده شود، چرا که در ارسال نامه های مهم رسمی، ادب حکم می کند از تا شدن نامه پرهیز شود.

در فرم های اختصاصی پاکت نامه ست اداری می توان از کاغذ تحریر در گرماژ مختلف، کاغذ گلاسه، کاغذ گلاسه با سلفون مات یا براق، کاغذ کارتی، کاغذ فابریانو معمولی، کاغذ فابریانو مویی و انواع دیگر کاغذهای فانتزی استفاده کرد.

این نوع پاکت از کاغذی با گرماژ بالا در رنگ خاکستری می باشد که چاپ آن در رنگ زرد  طلایی است که از کیفیت بالای چاپ شده .