چاپ لیوان دکتر مددی

 رسانه گرافیک: طراحی و چاپ لیوان دکتر  مددی ، استفاده از لیوان سفید ساده با کیفیت بالا ،  طراحی ساده و زیبا ، چاپ باکیفیت و تمیز